Home TopicsMarket Analysis Time to Abandon This Sinking Ark